Veelgestelde vragen - Uploaden en downloaden

 • Na het inloggen gaat u naar de pagina:

  Scroll naar het onderste blok.

  Bij API documentatie vindt u vooral informatie over de API processen zelf. Deze spreekt voor zich en geeft duidelijk aan welke informatie u gaat ontvangen of welk proces u gaat opstarten als u deze API inricht. Tevens geeft dit voor uw IT afdeling/dienstverlener de nodige gedocumenteerde input voor het inrichten van de Webservices binnen uw organisatie.

   

  API tokens beheren:

  Klik op de button ‘API tokens beheren’

  Klik op ‘Consumer toevoegen’

  Geef een – door u te bepalen - Applicatie naam in en voer de URL in van uw eigen API.

  Na ‘Opslaan’ te hebben ingedrukt kunt u vanuit ‘Mijn Bel-me-niet’ en naar onderen scrollen, via ‘API Token beheren’ en kiezend voor de ingevoerde / te kiezen applicatie naam, op de knop ‘bewerken’ drukken.

  Druk op ‘bewerken’

  Hier vindt u ten behoeve van het tot stand brengen van de API/Webservices, de benodigde sleutels.

  Authenticeren

  Om te authenticeren met de API moet de Authorization header van oAuth 1.0 gebruikt worden. In deze header zet je vervolgens de Consumer Key en de Signature. De signature wordt gemaakt d.m.v. de Key en de Secret en wordt gecodeerd met HMAC-SHA1.

  U kunt Postman gebruiken om de authenticatie te controleren zoals aangegeven in de volgende screenshots. Waarbij de Key en de Secret ingevuld moeten worden.

  postman-authorization-header.png

  en 

  postman-authorization-header-advanced.png

  Dit resulteert in een header zoals bijvoorbeeld

  Accept: application/json
  Authorization: OAuth oauth_consumer_key="SLEUTEL",oauth_signature_method="HMAC-SHA1",oauth_timestamp="1589445314",oauth_nonce="ZGKWpvpQBm1",oauth_version="1.0",oauth_signature="SIGNATURE"

  Als je meer wilt weten over Oauth 1.0 kan je dat hier vinden: 

  https://docs.akana.com/cm/api_oauth/aaref/Ref_OAuth_AuthorizationHeader_10a.htm

 • De definitie van het PostUpload endpoint is te bekijken op https://www.bedrijven-bmnr.nl/api/docs?fragment=api-Upload-PostUpload

  Zorg er in ieder geval voor dat de Accept header ingesteld is op application/json en de Content-Type header op application/x-www-form-urlencoded. Zie hieronder een voorbeeld hoe dat in Postman moet:

  Via Postman kan de file op de volgende manier toegevoegd worden:

   

 • Klik op navolgende link voor informatie omtrent de bestandsformaten van het aan te leveren bestand:
  Bekijk bestand

 • Controleer of uw belbestand voldoet aan de gestelde eisen:

  • Is het een CSV-bestand?
  • Zijn de velden gescheiden door een "pipe" symbool ( | )?
  • Bestaat het telefoonnummer uit 10 cijfers, beginnend met een 0?
  • Staat het telefoonnummer op de eerste positie?

  Klik voor de volledige bestandsvereisten op navolgende link: Record Layouts

 • Wanneer er een punt-komma (;) verschijnt als scheidingsteken in plaats van het pipeteken, dan kunt u dit wijzigen in uw computerinstellingen.

  Volg hiervoor de onderstaande instructies:

  1. Klik op de Start knop
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Configuratiescherm
  4. In het scherm Configuratiescherm dubbelklikt u op Landinstellingen.
  5. Op het tabblad Landinstellingen klikt u op de knop Aanpassen.
  6. Hier kunt u het lijstscheidingsteken in een pipe ( | ) teken vervangen.
 • De eerste regel van het downloadbestand bevat het aantal records waaruit het bestand bestaat. U kunt de volledigheid van het bestand controleren door het opgegeven aantal records te vergelijken met het aantal records die in het bestand staan, minus de eerste 4 records.

  Het downloadbestand is volledig als deze twee waarden met elkaar overeen komen.

 • Indien in het gedownload bestand achter het telefoonnummer alles op 1 staat, dan is betreffende consument voor alle deelblokkades geblokkeerd. Indien achter het telefoonnummer een 0 staat (of meerdere nullen staan), dan is betreffende deelblokkade vrijgegeven door de consument.

  Er is geen positie die in één keer laat zien dat de consument een gehele blokkade heeft. Een uitleg over de record layout vindt u onder navolgende link:
  Record Layouts

 • Het is verplicht om alle velden op te nemen in het bestand, maar ze kunnen ook leeg blijven. De velden hoeft u ook niet op te vullen met spaties.
   

 • Controleer of uw belbestand voldoet aan de gestelde eisen:

  • Is het een CSV-bestand?
  • Zijn de velden gescheiden door een "pipe" symbool ( | )?
  • Bestaat het telefoonnummer uit 10 cijfers, beginnend met een 0?
  • Staat het telefoonnummer op de eerste positie?

  Klik op navolgende link voor de volledige bestandsvereisten: Record Layouts

 • Het Bel-me-niet Register werkt met bestanden die zijn opgemaakt in CSV-formaat. Dat formaat wordt door Excel standaard ondersteund, maar kent veel variaties.

  Het Bel-me-niet Register werkt met bestanden waarbij het |-teken (pipe) als lijst scheidingsteken tussen velden wordt gebruikt. Veel gebruikers kunnen niet terugvinden hoe het |-teken ingesteld moet worden. Daarom is er een helpbestand gemaakt voor gebruikers van Windows-XP. Ook in andere versies van Windows is dit vergelijkbaar.

  Klik op onderstaande link voor de uitleg. CSV bestand maken in Windows Excel

 • Een adverteerder heeft de verantwoordelijkheid om uploads (lijst van geblokkeerde nummers van mensen die tijdens een gesprek hebben aangegeven ingeschreven te willen worden) binnen 10 werkdagen aan te bieden aan het Bel-me-niet Register. Dat kan de adverteerder zelf doen, maar hij kan daarvoor ook een callcenter machtigen.