Veelgestelde vragen - Licenties

 • Welke licentie u het beste kunt gebruiken, is afhankelijk van het aantal telefoonnummers c.q. records, dat in 4 weken aaneengesloten gebeld gaat worden. Dit betekent dat u van tevoren dient te bepalen hoeveel records u nodig denkt te hebben. U dient eerst een campagne aan te maken, zodat u vervolgens hieraan een licentie kunt toevoegen. Hieronder vindt u uitleg over de 2 licenties en de verschillen.

  Markeerlicentie:

  Bij een markeerlicentie heeft u een eigen belbestand, dat u via de website www.bedrijven-bmnr.nl upload. Uw belbestand wordt gemarkeerd. Vervolgens kunt u het gemarkeerde bestand weer via de website downloaden.

  U kunt kiezen uit 3 verschillende pakketten of een samenstelling hiervan. Een markeerlicentie biedt u de mogelijkheid om op jaarbasis een bepaalde hoeveelheid records te laten opschonen/ontdubbelen. Belangrijk is dus wel, dat u de aangeleverde bestanden gedurende 4 weken aaneengesloten kunt gebruiken. Na deze periode van 4 weken, dient u opnieuw op te schonen. Bij een markeer pakket wordt er naar ratio berekend. Dus het aantal records dat u aanlevert, gaat van het totale tegoed af.

  Pakket tarieven (excl. BTW):

  De kosten van de verschillende pakketten zijn (excl B.T.W.):

  • Markeer pakket 1: max. aantal records 10.000, kost per jaar € 175,00
  • Markeer pakket 2: max. aantal records 25.000, kost per jaar € 400,00
  • Markeer pakket 3: max. aantal records 75.000, kost per jaar € 825,00

  Downloadlicentie:

  U download een bestand met daarin alle in het Bel-me-niet Register geregistreerde telefoonnummers. Dit bestand legt u naast uw eigen belbestand. Door de twee bestanden met elkaar te vergelijken kunt u een opschoning/ontdubbeling uitvoeren. Ook deze belbestanden mag u slechts 4 weken aaneengesloten gebruiken. Daarna dient u opnieuw te schonen.

  De kosten van een downloadlicentie zijn € 550,00 per downdload (excl. B.T.W.).

  Rekenvoorbeeld:

  U belt gemiddeld 35.000 consumenten per 4 weken.

  1. Optie 1.
   U kunt ervoor kiezen om een markeer pakket t.w.v. € 175,00 (10.000 records) en een pakket t.w.v. € 400,00 (25.000 records) aan te schaffen. Kosten zijn in totaal € 575,00. 
  2. Optie 2.
   U kunt ervoor kiezen om een downloadlicentie aan te schaffen. U betaalt € 550,00 per download (voor 4 weken bellen).

  Wanneer u tevens gebruik maakt van de diensten van een callcenter dat een servicelicentie heeft (€ 1.200,00 per jaar), mag het callcenter uw downloadbestand met nog eens 4 weken gratis verlengen. U mag dan 8 weken gebruik maken van het downloadbestand in plaats van 4 weken. U kunt de tarieven nalezen onder de FAQ "Wat zijn de kosten/tarieven van de verschillende licenties?"

 • Licenties dienen minimaal 2 maanden voor de verlengingsdatum per e-mail of aangetekende brief opgezegd te worden.

  U kunt de brief adresseren aan:
  Stichting Infofilter
  Postbus 37
  2100 AA Heemstede

  Een e-mail kan vanaf het e-mailadres van de primaire contactpersoon voor het bedrijf in het Register worden verzonden naar administratie@bel-me-niet.nl

 • Er wordt geen restitutie verleend op gebruikte licenties. Zolang er nog een markeersaldo aanwezig is, kunt u gebruik blijven maken van uw markeerlicentie. Het restant van het markeersaldo wordt meegenomen naar het nieuwe licentiejaar.

 • Wanneer u meerdere markeerlicenties aanschaft, dan wordt het aantal records opgeteld. Bijvoorbeeld: U schaft de markeerlicenties 1 en 2 aan. De records worden dan bij elkaar opgeteld en u kunt 35.000 records schonen.

 • Ons systeem is zo gebouwd dat er bij elke download aanvraag automatisch een facturatie e-mail wordt verstuurd. Helaas kunnen wij deze optie niet uitzetten voor klanten met een jaarlicentie. Wij verzoeken u deze facturatie e-mails dan ook als niet verzonden te beschouwen. U zult voor de individuele download aanvragen geen factuur ontvangen.

 • Nee, er is geen eis meer dat callcenters die een servicelicentie wensen aan te vragen lid moeten zijn van KSF of DDMA.

 • Een markeerlicentie is geldig, zolang er een saldo aanwezig is. Een markeerlicentie wordt niet automatisch verlengd.

 • Met een uploadlicentie kunt u nieuwe registraties van natuurlijke personen uploaden in het Bel-me-niet Register.

  Als telemarketeer bent u verplicht om aan het einde van ieder telemarketinggesprek aan degene die u belt de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven in het Bel-me-niet Register. Dit kan middels een IVR (Interactive Voice Response) of middels een handmatige registratie.

  Hiervoor levert u een door u gegenereerd bestand aan met consumentgegevens die geregistreerd moeten worden in het Bel-me-niet Register. Deze gegevens dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de abonnee dit aan u heeft aangegeven aan het Bel-me-niet Register te worden aangeleverd. Dit dient u aan te bieden in een .csv formaat met als scheidingsteken het “pipeteken” (|). Het aanbieden gebeurt middels een upload proces. Deze upload omgeving kunt u alleen benaderen wanneer u in het bezit bent van een uploadlicentie.
  Deze licentie is gratis.

 • U heeft alleen een uploadlicentie nodig indien u uw eigen klanten wilt bellen. Deze licentie is gratis.

  U dient aan elke klant de mogelijkheid te bieden om opgenomen te worden in het Bel-me-niet Register. Tevens moet u de klant tijdens ieder telemarketinggesprek het recht van verzet aanbieden. De gegevens van klanten die aangeven opgenomen willen worden in het Bel-me-niet Register, moeten middels de uploadomgeving aan het Bel-me-niet Register worden aangeboden.

   

 • Bij het bestellen van de licentie kunt u via de betaalstraat de aangeschafte licentie afrekenen. De factuur voor uw aanschaf krijgt u achteraf per post of per e-mail (aanvragen via administratie@bel-me-niet.nl) toegezonden. Direct na betaling van de licentie kunt u van de licentie gebruik maken.

 • Het is niet mogelijk om bij het downloaden (bij een markeerlicentie en/of een downloadlicentie) een onderscheid te maken tussen vaste en mobiele nummers of te kiezen voor alleen mobiele of alleen vaste telefoonnummers.

  Indien een uploadbestand alleen mobiele nummers bevat, dan krijgt u ook alleen deze nummers gemarkeerd terug. Een downloadbestand bij een downloadlicentie bevat alle vaste én mobiele telefoonnummers uit het Bel-me-niet Register.

 • U betaalt een bedrag bij de aanschaf van de licentie en ontvangt daarvoor een zogenaamd “recordtegoed”. Per aangeboden record wordt het tegoed met 1 verminderd. U kunt blijven ontdubbelen tot het recordtegoed op is.

  De actuele prijzen van de markeerlicenties vindt u onder de FAQ: "Wat zijn de kosten/tarieven van de verschillende licenties?"