Veelgestelde vragen - Het registratieproces

 • Indien uw bedrijf of organisatie ongevraagd commerciële, ideële of charitatieve telefoongesprekken voert met consumenten of personenvennootschappen (zoals eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma), bent u wettelijk verplicht om gebruik te maken van het Bel-me-niet Register.

  Stel eerst vast of u daadwerkelijk verplicht bent om gebruik te maken van het Bel-me-niet Register. Indien u daarover twijfelt, stuur dan een e-mail aan info@acm.nl.
   

  Bent u wettelijk verplicht gebruik te maken van het register, dan dient u uw bedrijf of organisatie te registreren. Om het registratieproces helemaal te kunnen doorlopen, heeft u nodig:

  • Uw complete bedrijfs- of organisatiegegevens.
  • Uw KvK nummer.
  • De persoonsgegevens van de medewerker die de contacten met het Bel-me-niet Register gaat onderhouden.
  • De persoonsgegevens van de tekenbevoegde binnen uw bedrijf.
  • Eventueel een PO-nummer (bestelnummer) ten behoeve van de facturering.
  • Eventueel andere informatie, die in een factuur aan uw bedrijf vermeld dient te worden

  Na het registratieproces bekijkt de beheerder van het Bel-me-niet Register uw aanvraag. Hij zal u binnen enkele dagen per e-mail laten weten of u toegang krijgt tot het register.

 • Het Bel-me-niet Register ondersteunt het gebruik van FireFox. Dit geldt ook voor de nieuwste versie van FireFox. In principe moet u met de standaard FireFox, zonder de extra plugins, gewoon kunnen inloggen.

  Controleer of u een advertentieonderdrukker aan heeft staan? Adblock Plus bijvoorbeeld? Een storende factor zouden de extra geïnstalleerde plugins kunnen zijn. Daarom verzoeken wij u aan ons een lijst te zenden met de plugins die bij u zijn geïnstalleerd? Deze kunnen wij gebruiken om uw probleem verder te analyseren.

  De lijst van plug-ins vindt u onder de knop Extra -> Add-ons -> Plug-ins.

 • Indien uw bedrijf zowel adverteerder als callcenter is, dan dient u uw bedrijf 2 maal te registreren. Eenmaal als adverteerder en eenmaal als callcenter.

  De bedrijfsgegevens en contactgegevens mogen hetzelfde zijn. Wel dient er een ander e-mailadres gebruikt te worden, omdat er een controle op dubbele e-mailadressen plaatsvindt.

 • In het kader van het Bel-me-niet Register is de adverteerder degene die consumenten telefonisch benadert of namens hem laat benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

 • Degene die de opdracht geeft voor de telemarketingactiviteiten en uit wiens naam de gesprekken worden gevoerd, is de adverteerder. Het kan dus zowel de franchisegever als de franchisenemer zijn.

 • In het kader van het Bel-me-niet Register is een callcenter een organisatie waarvan de dienstverlening bestaat uit het telefonisch benaderen van consumenten. Dit gebeurt in opdracht van een adverteerder.  

 • Nadat u het registratieproces doorlopen heeft, toetst de beheerder van het Bel-me-niet Register aan de hand van uw gegevens of hij u toegang tot het register kan verlenen. Deze toetsing duurt maximaal 2 werkdagen.