Telefoonnummers van voor 2009 in Bel-me-niet Register geconstateerd

Ingezonden op 10 apr 2016

Stichting Infofilter heeft geconstateerd dat er momenteel telefoonnummers in het Bel-me-niet Register zijn opgenomen die daar eigenlijk niet meer in horen te staan. Tijdens het doorvoeren van verbeteringen in de datakwaliteitsprocessen en de daarbij behorende controles is gebleken dat een deel van de telefoonnummers (ruim 1.100.000 nummers) van vóór 1 oktober 2009 nog in het Bel-me-niet Register staan. Telefoonnummers werden destijds voor een periode van drie jaar ingeschreven. Sinds 1 oktober 2009 is dat voor onbepaalde duur. Na een zorgvuldige afweging en in overleg met het ministerie van Economische Zaken is besloten deze nummers niet te verwijderen, maar ze net als alle andere nummers in het register, mee te nemen in de reguliere opschoning.

Zou Stichting Infofilter deze telefoonnummers verwijderen dan is de verwachting dat er vele klachten van consumenten zullen komen. Negeren we die klachten, dan leidt dat tot irritatie bij consumenten. Dit staat op gespannen voet met de doelstelling van het Bel-me-niet Register. Consumenten die toch hun telefoonnummer uit het register verwijderd willen hebben, kunnen dit aangeven. Stichting Infofilter zal dan het telefoonnummer uit het register verwijderen.

Stichting Infofilter heeft de afgelopen tijd ingezet op het versterken van de datakwaliteit van het Register. Als gevolg daarvan is sprake van een reguliere opschoning waarbij inmiddels 450.000 telefoonnummers uit het register zijn verwijderd omdat ze incorrect zijn, niet meer in gebruik zijn of van eigenaar zijn veranderd.